Formularz rejestracji

Wybierz klub, w którym będziesz odbierać nagrody
Nota prawna:
Administratorem danych osobowych jest Organizator - Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000400719, nr NIP 525-251-96-84, kapitał zakładowy w wysokości 158.626 zł (opłacony w całości). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zostały zawarte w Regulaminie Programu w części zatytułowanej „Ochrona danych osobowych Uczestników”
* Pola obowiązkowe.